Mina metoder

Homeopati

Den moderna Homeopatin kommer ifrån Hahneman som var verksam i Tyskland på 1700-talets slut. Han var en vanlig läkare som till slut blev frusterad av de många biverkningar som behandingar utav den vanliga medicineringen medförde. Denna frustration gjorde att han så småningom kom på förtunningens och potensieringens fördelar. Biverkningarna försvann och människan återfick sin förmåga till självläkning. Den Homeopatiska medlens verkan är att stimulera kroppens egen energi att sätta igång läkningsprocessen. 

Läs om Homeopati här

Ögondiagnostik

Hjälper många terapeuter att ställa korrekta diagnoser genom att studera ögats reflexzoner. Vi har alla olika grundfärger i våra ögon (blå, grå o brun) och dessa färger har olika betydelser för oss ögondiagnostiker, samt tätheten i ögat. Med bara dessa två ting kan man få fram otroliga diagnoser som har visat sig vara mer korrekta än läkarens diagnos när det gäller orsaken till problemet. 


Vi erbjuder kurser där du lär dig allt från historian och filosfin bakom ögats fem element till betydelsen av ögats mönster och blodkärlen i ögonvitan.

Läkekonstens träd

I kursen lär du dig om de fem elementen och de sju systemen, trigunas, organintelligenserna och hur alla dessa sätts ihop till en helhet.

Pulsdiagnostik (Ayurvedisk)

Pulsdiagnos är genom att man tar pulsen i olika nivåer för att bestämma vart i kretsen den tyngsta belastningen ligger och därmed vet vi var vi ska lägga ner det största arbetet. Genom att detta sätt är i likhet med ansikt och kroppsdiagnostik kan man på ett enkelt sätt kontrolera sig själv att man gör ett bra jobb. Pulsen finns alltså också i fyra nivåer.


Genom kursen i Pulsdiagnostik lär du dig om de fem elementen och de sju planettyperna. Även Trigunas Pulsdiagnostik i sammankoppling med de sju planettyperna.

Ansikts- och
kroppsdiagnostik

I ansiktsdiagnostiken pratar man om Morfologi och Frenologi. Morfologi är läran om form och struktur samt Frenologi är läran om detaljer i kraniets ytterform. Kroppsdiagnostik är att se hur man är byggd till form och hållning vilket har sina speciella betydelser. 


Vad kan man då åstadkomma med detta? Genom att iaktaga formen i ansiktet och dess olika mönster kan man i kombination med kroppsformen säga vilket organ som är i obalans. Man kan också få reda på den mentala situationen som personen befinner sig i. Detta sätt att diagnostisera ger en ett utmärkt sätt att pricka rätt i sin sökan efter orsaken till problemet som patienten har.


Genom vår kurs lär du dig oss om de fem elementens placering och funktion, de sju planettyperna, Trigunas, organintelligens, kroppsdiagnostik samt korrespondansprincipen.

Pendeldiagnostik

Pendeldiagnostik är också ett gammalt sätt att finna ut saker på. Ni har säkert hört talas om slagruta som man använder för att få fram var där finns vatten eller elektriska ledningar och dyligt. På samma sätt kan man använda sig utav en pendel för att ställa en diagnos. Man mäter olika svängningar som kroppen har i sin elektromagnetiska fält och på så sätt kan man utläsa vad som är i obalans. Man kan anväda sig av kartor eller över den delen som man vill mäta svängningar. Materialet som man har för att jobba på detta sätt är oftast ädel träd eller ädel metaller så som silver exempelvis.