Våra metoder

Homeopati

Den moderna Homeopatin kommer ifrån Hahneman som var verksam i Tyskland på 1700-talets slut. Han var en vanlig läkare som till slut blev frusterad av de många biverkningar som behandingar utav den vanliga medicineringen medförde. Denna frustration gjorde att han så småningom kom på förtunningens och potensieringens fördelar. Biverkningarna försvann och människan återfick sin förmåga till självläkning. Den Homeopatiska medlens verkan är att stimulera kroppens egen energi att sätta igång läkningsprocessen. 


Endast kroppen själv har kunskapen att hela sig och skapa läkning. Inga kemiska tillsatser kan manipulera kroppen till att fungera på samma sätt som den från början var avsedd att göra. Hahneman, hans samtida och efterföljande gjorde ett enormt arbete med att testa alla substanser på människan och skapade på så vis Materia Medica. Medlen inom homeopatin är därför väl beprövade och arbetar än idag efter samma principer som togs upp på 1700-talet.


Hur fungerar då Homeopatican? Genom att ta tillvara på de inneboende krafter och frekvenser kan man stimulera kroppens egna energier att komma i samklang med sin läkande energi. Varje homeopatisk medicin har samma förmåga att stämma kroppen instrument. Och som alla vet finns det inte två människor av samma sort, vilket betyder att man måste taga hänsyn till varje individs speciella behov av att stämma sig själv. 

Polaritetsterapi

Polaritetsterapi är vetenskapen om balanserandet av motsatta energier. Polaritetsterapi balanserar de elektromagnetiska energiströmmarna, som flödar framlänges och baklänges mellan de positiva och negativa polerna i den mänskliga kroppen, som blir till en levade magnet. Utan polaritet finns det inget liv på det materiella planet, inga in- och utandningar, njutning eller smärta, kärlek eller hat. För att liv ska kunna flöda måste det finnas poler att flöda emellan, precis som planeten jorden behöver sin nord- och sydpol. 


Polaritet är lagen om motsatser i sin finaste attraktion, från centrum till centrum. Enhet är en sammanställning av dessa strömmar till en essens. Skapelsen frambringar motsatser genom sin centrifugalkraft. Som en fontänstråle av manifestation som flyter ut till det yttersta kosmos och varje mönsterenhet. Energicentra är essentiella för skapande av livsformer och dess fortplantning. Det är nödvändigt att energin är koncentrerad och arbetar i enlighet med fastställda mönster och former, annars infinner sig utmattning.


Medicinsk vetenskap har upptäckt tusentals sjukdomar och krämpor. Under 50 års omsorgsfull forskning, kunde Dr. Stone hitta endast en sjukdom: Blockerad energi. Det är inget annat än en blockering av livsströmmarna i deras flöden och mönsterkretslopp. All smärta är en tilltäppning av energiflödet. Ett botemedel utgörs av att nå fritt flöde av energiströmmarna. Allting mindre än detta ger bara en grad av lättnad. 


Vi erbjuder kurser på tre olika nivåer; grundkurs, mellanstadiekurs och slutkurs.

Kristallterapi

Behandlingen med ädelstenar är ett mycket kraftfullt redskap för att balansera de djupt liggande energimönsterna som man har med sig in i detta liv. Med hjälp av Dorg o Ank kan man förstärka ädelstenarnas effekter till ytterligare nivåer.

The Reconnection & Reconnective healing


Det är en ny form av healing där man har tillgång till ett helt nya energifrekvenser som inte tidigare varit tillgängliga på vår planet. Skillnaden är att man i Reconnective Healing får tillgång till ljusinformation som  går in på DNA-nivå. Återkoppling-reconnection skapar en förbindelse mellan oss och universum.


"Om du har tur kommer healingen i den form du tänkt dej. Om du har verklig tur kommer den i en form som du inte ens har kunnat tänka dig, en form som universum tänkt ut speciellt för dig" 

- Dr. Erik Pearl.

Ögondiagnostik

Hjälper många terapeuter att ställa korrekta diagnoser genom att studera ögats reflexzoner. Vi har alla olika grundfärger i våra ögon (blå, grå o brun) och dessa färger har olika betydelser för oss ögondiagnostiker, samt tätheten i ögat. Med bara dessa två ting kan man få fram otroliga diagnoser som har visat sig vara mer korrekta än läkarens diagnos när det gäller orsaken till problemet. 


Vi erbjuder kurser där du lär dig allt från historian och filosfin bakom ögats fem element till betydelsen av ögats mönster och blodkärlen i ögonvitan.

Läkekonstens träd

I kursen lär du dig om de fem elementen och de sju systemen, trigunas, organintelligenserna och hur alla dessa sätts ihop till en helhet.

Pulsdiagnostik (Ayurvedisk)

Pulsdiagnos är genom att man tar pulsen i olika nivåer för att bestämma vart i kretsen den tyngsta belastningen ligger och därmed vet vi var vi ska lägga ner det största arbetet. Genom att detta sätt är i likhet med ansikt och kroppsdiagnostik kan man på ett enkelt sätt kontrolera sig själv att man gör ett bra jobb. Pulsen finns alltså också i fyra nivåer.


Genom kursen i Pulsdiagnostik lär du dig om de fem elementen och de sju planettyperna. Även Trigunas Pulsdiagnostik i sammankoppling med de sju planettyperna.

Ansikts- och
kroppsdiagnostik

I ansiktsdiagnostiken pratar man om Morfologi och Frenologi. Morfologi är läran om form och struktur samt Frenologi är läran om detaljer i kraniets ytterform. Kroppsdiagnostik är att se hur man är byggd till form och hållning vilket har sina speciella betydelser. 


Vad kan man då åstadkomma med detta? Genom att iaktaga formen i ansiktet och dess olika mönster kan man i kombination med kroppsformen säga vilket organ som är i obalans. Man kan också få reda på den mentala situationen som personen befinner sig i. Detta sätt att diagnostisera ger en ett utmärkt sätt att pricka rätt i sin sökan efter orsaken till problemet som patienten har.


Genom vår kurs lär du dig oss om de fem elementens placering och funktion, de sju planettyperna, Trigunas, organintelligens, kroppsdiagnostik samt korrespondansprincipen.

Pendeldiagnostik

Pendeldiagnostik är också ett gammalt sätt att finna ut saker på. Ni har säkert hört talas om slagruta som man använder för att få fram var där finns vatten eller elektriska ledningar och dyligt. På samma sätt kan man använda sig utav en pendel för att ställa en diagnos. Man mäter olika svängningar som kroppen har i sin elektromagnetiska fält och på så sätt kan man utläsa vad som är i obalans. Man kan anväda sig av kartor eller över den delen som man vill mäta svängningar. Materialet som man har för att jobba på detta sätt är oftast ädel träd eller ädel metaller så som silver exempelvis.