Till framsidanNaturterapeuterna Eva o Paul
 
Nyheter Föredrag Kurser Metoder Arbetplatser Innehåll Sökning Kontakt

 

Polaritetsterapi.

Dr. Randolph Stone drev under 60 år en framgångsrik praktik i Chicago. Under denna period studerade han många gamla traditioner inom Naturläkekonsten. Ayurveda, Yoga, Kabbalah, Hermetik och Alkemi. Under denna tid studerade han också Osteopati, Chiropraktik, Naturterapi, Naprapati, Neuropati och tog också examen i samtliga.
Utifrån denna kunskap skapade han sedan Polaritetsterapin.

Vad handlar då detta om?
  Polaritetsterapi är vetenskapen om balanserandet av motsatta energier. Polaritetsterapi balanserar de elektromagnetiska energiströmmarna,som flödar framlänges och baklänges mellan de positiva och negativa polerna i den mänskliga kroppen, som blir till en levade magnet. Utan polaritet finns det inget liv på det materiella planet, inga energiflöde, inga in- och utandningar, inga känslor för varmt eller kallt, njutning eller smärta, kärlek eller hat.
För att liv ska kunna flöda måste det finnas poler att flöda emellan, precis som planeten jorden behöver sin nord- och sydpol.

 Polaritet är lagen om motsatser i sin finaste attraktion, från centrum till centrum. Enhet är en sammanställning av dessa strömmar till en essens. Skapelsen frambringar motsatser genom sin centrifugalkraft. Som en fontänstråle av manifestation som flyter ut till det yttersta kosmos och varje mönsterenhet. Energicentra är essentiella för skapande av livsformer och dess fortplantning. Det är nödvändigt att energin är koncentrerad och arbetar i enlighet med fastställda mönster och former, annars infinner sig utmattning.

"Likt en strömfåra som blir stillastående då den upphört att flöda, så förvandlas harmoni och hälsa till sjukdom och död, när blokering uppstår".

 Medicinsk vetenskap har upptäckt tusentals sjukdomar och krämpor. Under 50 års omsorgsfull forskning, kunde Dr. Stone hitta endast en sjukdom: Blockerad energi. Han säger: Sjukdom är inte något självständigt eller fixerat. Det är inget annat än en blockering av livsströmmarna i deras flöden och mönsterkretslopp. All smärta är bara en tilltäppning av energiflödet. Ett botemedel utgörs av att nå fritt flöde av energiströmmarna. Allting mindre än detta ger bara en grad av lättnad.
All denna forskning som Dr. Stone gjorde har senare utvecklats ytterligare genom hans arvtagare Pierre Pannetier och inte minst vår svenske mästare inom detta gebit Benno Svensson som är våran lärare.

 "Om du vill uppnå hälsa och lycka, måste du arbeta för det och jobba hårt i dess vinodlingar, dag och natt, i tankar och gärningar.
Vara en konstnär och arkitekt i ditt eget hus, ditt tempel, din kropp och ditt medvetande. Bygg och kämpa, och förvänta dig inte att någon annan gör det åt dig"