Till framsidanNaturterapeuterna Eva o Paul
 

Nyheter Föredrag Kurser Metoder Arbetplatser Innehåll Sökning Kontakt

 
 

Homeopati Näringslära Polaritetsterapi Ögondiagnostik Ansikts-och kroppsdiagnostik Pulsdiagnostik Pendeldiagnostik

Ögondiagnostik.

Detta underbara instrument som hjälper många terapeuter att ställa korrekta diagnoser genom att studera ögats reflex zoner.
Genom att man använder en lupp och ficklampa så kan man på ett mycket raffinerat sätt kartlägga ögats reflexzoner som ger sig uttryck i olika färgnyanser såsom vit, gul, orange, brun och svartfärg. Dessa färger är bara några i raden av hela spektrat.
För ni ska veta där finns många olika nyanser och det kommer bara fler och fler ju längre tiden går på grund av att det blir fler toxiner i vår verklighet år från år. Som ni säkert alla känner till så har vi olika grundfärger i våra ögon,(blå, grå o brun) dessa färger har olika betydelser för oss ögondiagnostiker samt tätheten i ögat. Bara dessa två ting kan man få fram otroliga diagnoser
som har visat sig vara mer korrekta än läkarens diagnos när det gäller orsaken till problemet. Detta är bara en lite del av vad man kan tala om när det gäller ögonen. Man kan prata mycke och länge om detta intressanta ämne, för man ska veta att bara ögondignostik är en lika stor vetenskap som vetenskapen i sig själv. Historien om ögondiagnostik är ingalund någon ny företeelse inom den naturmedicinska och homeopatiska delen av läkekonsten. Redan år 1880 offentliggjorde den ungerske läkaren talrika upptäckter. Han påstod att varje större eller ofta förekommande retning som påverkar kroppscellerna genom tryck eller en stöt kan utlösa en reflex i ögat. Dr.Ignaz von Pescley och Nils Liljeqvist var båda pionjärer i ämnet. Dessa båda herrar konstruerade var sin karta som stämmer väl överrens med varandra, trots att de var ovetande om varandras upptäckter.
Sedemera utvecklades denna form av diagnostik av Pastor Felke.Tyvärr gjorde han ingen egen karta. Men en som senare utvecklade kartan ännu bättre var Dr.Josef Beck en tysk läkare. En av Nils Liljeqvists elever nämligen Frau Pastor Madaus, fortsatte att skapa en ännu mer detaljerad karta som var mycke korrekt. Näst kommande person som bör nämnas är Dr.Bernhard Jensen som har gjort sitt till denna vetenskap. Och sist men inte minst vill vi skänka vårt stora tack till vår lärare Benno Svensson som har satt ihop olika system och filosofier till en helhet som man sedemera går att utläsa via ögonen.

 
Copyright © 2005 Naturterapeuterna Eva o Paul